LA NOSTRA HISTÒRIA
Evolució del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja
 • Henri Dunant neix el 8 de maig de 1828 a Ginebra. Es dedica als negocis i un projecte de creació de fàbriques de farines a Algèria el porta, el 24 de juny de 1859, molt a prop de Solferino, al nord d'Itàlia, el mateix dia que l'exèrcit austríac s'enfronta amb el francès i el piemontès. 

   

   

  A la nit, hi ha 40.000 morts i ferits estesos al camp de batalla. Allà observa com els ferits queden desatesos i moren per falta d'assistència, ja que els serveis sanitaris militars són gairebé inexistents. 

   

   

  Ajudat per les dones dels pobles propers, s'esforça per socórrer els ferits sense fer distinció d'uniforme ni de nacionalitat, veient en ells només homes que necessiten ajuda. 

   

   

  Impressionat per aquest fet, plasma les seves impressions en el llibre Record de Solferino, on concep la idea de crear societats de socors en temps de pau "...la finalitat serà tenir cura dels ferits en temps de guerra, per mitjà de voluntaris entusiastes i entregats, perfectament qualificats per a la tasca...". 

   

 • Aquesta idea és recollida per un grup de quatre ciutadans suïssos ¿Moynier, Dufour, Appia i Maunoir¿, pertanyents a la Societat Ginebrina d'Utilitat Pública, que, amb Dunant, és conegut més endavant com a Comitè dels Cinc. Aquest comitè decideix impulsar les idees de Dunant i dóna origen, el 1863, al Comitè Internacional de la Creu Roja. 

   

   

  El Comitè, amb el suport del Govern suís, aconsegueix organitzar una conferència diplomàtica el 8 d'agost de 1864, a Ginebra, en què participen 24 representants de 16 països europeus i observadors dels Estats Units.

   

  El resultat més destacable d¿aquesta conferència és la signatura, per part de dotze estats, del I Conveni de Ginebra per protegir els militars ferits en campanya, en el qual es preveu: 

   

   

  Protegir els militars ferits en campanya. 

  La neutralització i protecció del personal sanitari, així com dels hospitals militars. 

  La creu roja sobre fons blanc com a símbol protector. 

  L'establiment d'un comitè permanent denominat Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR).

  La promoció de societats de socors. 

 • Fins aleshores, guerra i dret eren considerats adversaris irreconciliables, però aquest conveni demostra que el dret té poder d'acció fins i tot en temps de guerra i que, en certes qüestions, pot marcar el comportament en els combats. 

   

   

  El Moviment Internacional, que va néixer per pal¿liar el patiment als camps de batalla, aviat va adquirir el compromís de prevenir i alleujar el sofriment en tot moment i lloc. Això va provocar una evolució que podem dividir en tres vessants:

   

 • Acció humanitària dirigida a les víctimes dels conflictes bèl¿lics

   

  - Dret Internacional Humanitari

  - Mediació.

  - Assistència a presoners i refugiats

 • Acció humanitària dirigida a les víctimes de desastres naturals o d'altre tipus en temps de pau

   

  - Dret Internacional Humanitari

  - Prevenir i alleujar

  - Salut.

  - Acció davant de desastres

  - Socors (ajuda en carretera, etc.)

   

 • Acció preventiva i en favor del benestar social i de la qualitat de vida

   

  - Acció social

  - Cooperació al desenvolupament

  - Accions en pro de la pau

  - Defensa dels drets humans

  - Medi ambient 

   

  L'aparició d'una nova vessant no suposa la desaparició de l'anterior, sinó que s¿hi suma. Per això, en l'actualitat es mantenen aquestes tres formes d'acció, a les quals, en un futur, segurament s'hi afegiran d¿altres. 

   

Historia Cruz Roja
 • Espanya sempre havia estat en primera línia en l'àmbit humanitari. Així, després de la creació de la Creu Roja, ho va tenir clar i, el 1863, una representació espanyola va estar entre les 14 nacions que van assistir a la Primera Conferència Internacional, i més endavant, el 1864, va ser la setena nació a adherir-se al I Conveni de Ginebra. 

   

   

  A Espanya, la Creu Roja s'organitza sota els auspicis de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Jerusalem, el 1864, i és declarada societat d'utilitat pública. Des de llavors, els diferents governs de la nació han estat representats d'una forma o una altra en el si de Creu Roja, encara que això no ha impedit que actuï sempre sota els principis que inspiren la institució. La seva evolució ha estat marcada sempre per una constant adaptació als problemes i a les necessitats socials de cada moment. Només així es pot explicar la vigència d'una organització amb més de 149 anys d'història. 

   

   

 • En una primera època, fidel als seus orígens, la seva actuació es va centrar en intervencions humanitàries en cas de conflicte armat. Així, el 1870 va prestar ajuda humanitària en la guerra francoprussiana (el primer enviament d'ajuda humanitària que va fer la Creu Roja Espanyola) i el 1872 va actuar directament, per primera vegada, a la Tercera Guerra Carlina. 

   

   

  Fruit de la seva constant adaptació a les necessitats, arran dels conflictes bèl¿lics a l¿Àfrica, el 1918, es produeix una forta expansió dels seus centres sanitaris, i arriba a sumar prop de 36 hospitals. En un panorama de carències generalitzades en matèria sanitària, la xarxa de Creu Roja va tenir una importància enorme. 

   

   

  Durant la Guerra Civil, de 1936 a 1939, va ser molt activa i, un cop finalitzada, va portar a terme la repatriació dels espanyols que es trobaven a l'URSS. 

   

   

  L¿experiència adquirida durant la guerra es va emprar en la intervenció en els desastres ocorreguts en tot el territori nacional. Es van assistir les víctimes d¿incendis, inundacions, accidents de tota mena, etc.

   

 • En la dècada dels setanta, la institució va completar la xarxa de Llocs de Primers Auxilis a les carreteres espanyoles, que havia iniciat la seva primera expansió en el període republicà. Va ser una nova resposta davant l'avenç en les comunicacions per carretera, que produeix un augment del parc automobilístic i, consegüentment, un augment dels accidents de trànsit, que requereixen una resposta ràpida. 

   

   

  També es van iniciar les tasques de socors al mar i en aigües interiors, i el salvament de nàufrags, a través de la Creu Roja del Mar, que s¿acabaria convertint en un dels serveis més coneguts i valorats per l'opinió pública. 

   

   

 • A la dècada dels setanta i sobretot als vuitanta, Creu Roja Espanyola donarà un important salt: creix la seva activitat quantitativament i noves accions i serveis hi donen un nou sentit. A partir de 1985, s'inicia una profunda reorganització, amb la democratització de la institució, la potenciació de la participació del voluntariat, l'obertura cap a nous camps d'actuació, etc.

   

   

  Tanmateix, és fonamentalment a la dècada dels noranta quan es produeix la gran modernització de la institució i la seva adaptació als nous reptes que plantejava la societat espanyola. D¿una banda, la consolidació de la intervenció social dirigida als col¿lectius vulnerables (gent gran, refugiats i immigrants, malalts de sida, drogodependents, infància i joventut, població reclusa, discapacitats, dones en situació de dificultat social), i de l¿altra, l'espectacular increment dels programes internacionals (cooperació al desenvolupament, ajuda humanitària, cooperació institucional), que ha suposat un important increment dels recursos humans i materials dedicats a aquest àmbit. Tot això va anar acompanyat d¿un procés de modernització de les estructures i de democratització i augment de l¿autonomia que va culminar amb l'aprovació d'uns nous estatuts (juny de 1997) i del Reglament General Orgànic (29 de juliol de 1988). 

   

Botón Clicable - Dónde Estamos


Botón Clicable - Nuestros Principios


Botón Clicable - Nuestra Historia


Botón Clicable - Movimiento Internacional


Botón Clicable - Estatutos - Reglamento


Botón Clicable - Misión y Plan de Acción


Botón Clicable - Nuestros Datos


Botón Clicable - Nuestras Cuentas


Botón Clicable - Calidad


Botón Clicable - Centro de Documentación


BC-RESPONSABILIDAD SOCIAL


Botón Clicable - Red