Curs de PREMONITORS/ES D'ACTIVITATS DE LLEURE - 494682
1. DESCRIPCIÓ
Capacitar als futurs Premonitors/es d'activitats de lleure perquè puguin realitzar la seva tasca educativa de forma creativa i responsable.
LOCALITAT (PROVÍNCIA):
BARCELONA
DATES:
27/12/2018 a 04/01/2019
2. DADES GENERALS
CENTRE QUE CONVOCA:
Oficina Provincial Barcelona
AREA:
FORMACIÓN CRUZ ROJA JUVENTUD
DURADA D'HORES
TEÒRIQUES: 20 PRÀCTIQUES: 0 EMPRESA:
MODALITAT:
PRESENCIAL PLACES: 25
HORARI DEL CURS:
27 i 28 de desembre de 9.00 a 14.00 i 3 i 4 de gener de 9.00 a 14.00 La formació serà a la Creu Roja Sant Celoni
DATA LÍMIT DE MATRICULACIÓ:
19/12/2018
DESTINATARIS:
Formació dirigida a joves entre els 15 i els 17 anys
PREU
INTERN: 0 EXTERN: 0
3. CONTACTE
RESPONSABLE DEL CURS:
MIREIA GRACIA FRIAS
EMAIL DE CONTACTE:
mireia.gracia@creuroja.org
CENTRE DE CREU ROJA:
Oficina Provincial Barcelona
TELÈFON:
933006565
DOMICILI:
PLAÇA VILA Nº 1 SANT CELONI, BARCELONA (08470)
CP - LOCALITAT:
4. LLOC DE IMPARTICION
AJUNTAMENT DE SANT CELONI
PLAÇA VILA Nº 1 SANT CELONI, BARCELONA (08470)

Telèfon:
Correu: ortigosats@santceloni.cat
5. OBJECTIUS
- Conèixer i valorar el paper que juga l'educació en el lleure a l'actualitat. - Conèixer el procés de planificació, realització i avaluació d'accions educatives en l¿àmbit del lleure - Oferir nocions bàsiques de psicologia evolutiva - Oferir recursos lúdics i/o educatius per dinamitzar activitats. - Oferir nocions bàsiques per treballar l'educació per a la salut i la prevenció de riscos en les activitats de lleure.
6. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Assistència (100%) Participació i actitud
7. TEMARI
1. Pedagogia del lleure Planificació de les activitats L'equip educatiu 2. Psicologia evolutiva 3. Recursos pel temps de lleure 4. Educació per la salut i introducció als primers auxilis
8. REQUISITS D'ACCÉS AL CURS
Tenir entre els 14 i els 17 anys. Tenir interès i motivació per aprendre sobre l'educació en el lleure
9. CONDICIONS DE MATRICULACIÓ
La data límit per a la matrícula és el 08/07/2018
Curs de PREMONITORS/ES D'ACTIVITATS DE LLEURE - 494682
Tornar Imprimir Enviar per correu Matrícula