Foto
LA NOSTRA HISTÒRIA

146 anys d'acció humanitària a les Balears

 

La tasca que realitza la Creu Roja a les Balears es remunta a finals del segle XIX, concretament el 26 de gener de 1874, data de la constitució de la primera junta directiva. Aquesta es reuneix periòdicament a Ca'n Bordils (C/de l'Almudania, 9), actual seu de l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Palma.

 

Manel Villalonga Pérez, president y delegat de la Creu Roja a Balears durant 40 anys (1874-1914), és el fundador i primer president de l'entitat. President i junta directiva van fer molta feina els primers anys per implantar l'organització a les Balears, i per aconseguir-ho, fan una activitat creixent orientada en la beneficència alimentària i sanitària. Es realitzen donatius d'aliments a persones necessitades, sobretot arròs i farina, i es donen ajudes als ferits de guerra: enviament de benes i material sanitari a ferits de la guerra del Balcans, de Sèrbia, de Crimea, etc.

 

A la segona etapa, a partir de l'any 1900 i fins al 1947, l'activitat de la Creu Roja es centra en la beneficència sanitària. Es durant aquest període que s'obren molts de dispensaris i consultoris mèdics per tot el territori balear.

 

És a partir del 1947, amb la fundació de l'Hospital, que l'activitat dels dispensaris i consultoris de Palma es concentren i s'aglutinen en un sol edifici. L'hospital, ubicat al carrer 31 de Desembre, comença la seva activitat el maig de 1949 posant a disposició de la ciutadania 20 llits, 10 dels quals, són destinats únicament a la beneficència.

 

Al llarg dels anys 60, el país registra un creixement massiu de la seva flota de vehicles, és quan apareix la necessitat de crear llocs de socors a les carreteres per auxiliar els ferits d'accidents de trànsit. Durant més de 20 anys, l'activitat principal de l'entitat es concentra en aquesta tasca, al mateix temps, apareixen els primers socorristes a les nostres platges, que vetllen per la seguretat dels banyistes.

 

Als 90, amb la millora de la ret viària, desapareixen, poc a poc, els llocs de socors i comença de nou una nova etapa. És l'inici de l'etapa de l'acció social i dels programes d'inclusió social, etapa que dura fins l'actualitat.

 

146 anys de compromís solidari

 

Durant 146 anys, la Creu Roja a les Balears ha respost a les necessitats de la població, especialment al col·lectiu de persones vulnerables, i s'ha adaptat a les particularitats de cada època i del seu entorn.

 

La solidaritat és el valor que ha guiat la seva actuació, és el principi indispensable per fer front, durant tots aquests anys, els desequilibris i les desigualtats presents a la nostra societat.

 

El seu compromís solidari amb les persones, neix sempre des de la convicció en els nostres principis d'Humanitat, Imparcialitat, Independència, Neutralitat, Voluntariat, Unitat i Universalitat amb l'esperança d'un món millor, més just i igualitari.