Imagen Juventud
Excursions adaptades per a persones amb mobilitat reduïda
Cadires Joëlette

Els espais naturals de les Illes Balears ofereixen moltes possibilitats per a gaudir de la naturalesa, però accedir-hi és moltes vegades impossible per a les persones amb problemes de mobilitat. Les cadires Joëlette fan possible l'accessibilitat a la naturalesa de les persones amb mobilitat reduïda quan el relleu, l'amplària dels camins o el tipus de sòl, són impediments per al pas.


Aquest servei ofereix a les famílies o grups d'amics amb membres amb mobilitat reduïda poder visitar, tots junts, espais naturals. Així com als grups escolars amb alumnes amb dificultats de mobilitat, poder fer-ho plegats.

Les excursions amb la cadira Joëlette són una oprtunitat per les persones que desitgen conèixer de primera mà els llocs més bonics de les nostres illes, i que per motius d'accessibilitat han hagut de renunciar a fer-ho.

Què són les cadires Joëlette?

Són unes cadires tot terreny amb una sola roda que permeten a les persones amb mobilitat reduïda, poder fer recorreguts per espais no adaptats amb l'ajuda de tres o més persones acompanyants que la conduesquin.

 

Aquest servei és de titularitat del Govern Balear que a Mallorca està gestionat per l'àrea de Medi Ambient de la Creu Roja.

 

Actualment hi ha una cadira Joëlette a disposició de les persones que ho sol·licitin a tots els Parcs Naturals de les Balears.

Qui pot sol·licitar-la?

Qualsevol persona, resident o no a les Illes Balears, que degut a una dificultat física o psíquica no pugui accedir al mitjà natural.

L'ús de les cadires Joëlette està limitat, per les seves característiques físiques, a persones d'un màxim de 120 kg.

Com sol·licitar el servei?

El servei es pot sol·licitar cridant al telèfon 971 29 50 00 o també cridant a qualsevol Parc Natural de l'illa de Mallorca*.


Per garantir la prestació del servei, la sol·licitud haurà de fer-se, com a mínim, amb 3 setmanes d'antelació.

 

El servei estarà subjecte a la disponibilitat dels voluntaris, es concertarà el dia per a l'itinerari.
 

*Actualment, la Creu Roja, només presta el servei d'acompanyamment amb cadires Joëlette a l'illa de Mallorca.