Vés enrere

Cruz Roja organiza una jornada profesional para promocionar el buen trato hacia las personas mayores

Creu Roja organitza una jornada professional per a promocionar el bon tracte cap a la gent gran
12-06-2019
15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament cap a la gent gran

 

 

nEn el marc del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament cap a la gent gran (15 de juny), Creu Roja organitza una trobada amb més de 30 professionals del sector per a promocionar el tracte adequat cap a les persones majors.

nCreu Roja ha atès, des del 2017, a 188 persones majors de 65 anys en risc de sofrir situacions d'abús, negligència o maltractament.

 

 
Palma, 12 de juny de 2019. Amb motiu de la celebració el pròxim 15 de juny del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament cap a les persones majors, Creu Roja Balears ha organitzat una trobada entre professionals del sector amb l'objectiu de compartir experiències i bones pràctiques, així com visibilitzar aquesta problemàtica social que sofreixen les persones majors.

Una trentena d'agents socials, policials, judicials i sanitaris de Balears implicats a solucionar aquesta problemàtica han acudit a la trobada per a promoure una convivència en la qual no existeixi aquest tipus de violència i es protegeixi a la gent gran enfront del mal tracte. S'han abordat diferents temàtiques, entre elles, aspectes relacionats amb la protecció jurídica de les persones majors, els protocols d'actuació davant les situacions de maltractament domèstic i autonegligències, i s'ha donat a conèixer el compromís de la Creu Roja amb el tracte adequat cap a les persones majors i totes les seves actuacions per a fer front a aquesta problemàtica.

 

 

 

 

Entre els ponents es trobaven Jordi Muñoz Iranzo, president de EIMA (Associació per a la recerca a les persones majors), Mª Ángeles Fernández, responsable del servei de l'àrea de persones majors del IMAS, i Jorge Cubillana, referent del projecte "Bon Tracte a les Persones Majors" de Creu Roja Espanyola.


Projecte "Bon Tracte a les Persones Majors: Promoció del tracte adequat i protecció enfront del maltractament" de Creu Roja a Balears


El 2017 l'organització va posar en marxa aquest projecte amb la intenció de promoure un marc positiu de convivència amb les persones majors, així com prevenir, protegir i donar suport a aquelles que sofreixen, han sofert o podrien sofrir qualsevol tipus de maltractaments. Des que es va iniciar el programa, la Creu Roja ha atès 188 majors de 65 anys que, per les seves característiques, tenen especial risc de sofrir situacions d'abús, negligència o maltractament

 

 

 

 

"El projecte pretén millorar la protecció i la capacitat de les persones majors per a fer front a una possible situació de maltractament. Des de la Creu Roja els acompanyem durant tot el procés de recuperació i superació, donant-los suport i capacitant-los, perquè siguin partícips en tot moment d'aquest procés", afirma Elisabeth Gutiérrez, referent del projecte "BuenTrato a les Persones Majors" de la Creu Roja a Balears.


Les persones majors constitueixen un dels sectors de la població prioritaris per a Creu Roja a Balears, que cada any atén a prop de 9.121 persones majors a través de diferents projectes.


Una problemàtica social a nivell mundial

Segons l'ONU, la població mundial de les persones de 60 anys o més serà més del doble, de 542 milions en 1995 a al voltant de 1.200 milions el 2025. S'estima que entre el 4 per cent i el 6 per cent de les persones majors de tot el món han sofert alguna forma d'abús i maltractament.