Transparencia
A As Nosas Contas

 

 Informe de auditores 2014 

Informe de auditoría independente das contas anuais, contas anuais ao 31 de decembro de 2014 e informe de xestión.

 

 Informe de auditores 2013 

Informe de auditoría independente das contas anuais, contas anuais ao 31 de decembro de 2013 e informe de xestión.

 

 Informe de auditores 2012 

Informe de auditoría independente das contas anuais, contas anuais ao 31 de decembro de 2012 e informe de xestión.

 

 Informe de auditores 2011 

Informe de auditoría independente das contas anuais, contas anuais ao 31 de decembro de 2011 e informe de xestión.

 

C
Informes Anteriores
 

 Informe de auditores 2010 

Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales, cuentas anuales al 31 de diciembre de 2010 e informe de gestión.

 

 Informe de auditores 2009 

Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales, cuentas anuales al 31 de diciembre de 2009 e informe de gestión.

 

 Informe de auditores 2008 

Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales, cuentas anuales al 31 de diciembre de 2008 e informe de gestión.

 

 Informe de auditores 2007 

Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales, cuentas anuales al 31 de diciembre de 2007 e informe de gestión.

 

 Informe de auditores 2006 

Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales, cuentas anuales al 31 de diciembre de 2006 e informe de gestión.

 

 Informe de auditores 2005 

Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales, cuentas anuales al 31 de diciembre de 2005 e informe de gestión.

 

 Informe de auditores 2004 

Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales, cuentas anuales al 31 de diciembre de 2004 e informe de gestión.

 

 Informe de Auditores 2003 

Informe de auditoría independiente de las cuentas anuales, cuentas anuales al 31 de diciembre de 2003 e informe de gestión.

 
A Informe de Transparencia

Cruz Vermella Española renova o seu certificado ONG Benchmarking con SGS Informe pdf transparencia

Para ver máis información acceda aquí

 

Societé Générale de Surveillance, S.A. (SGS)

 

Botón Clicable - Dónde Estamos


Botón Clicable - Nuestros Principios


Botón Clicable - Nuestra Historia


Botón Clicable - Movimiento Internacional


Botón Clicable - Estatutos - Reglamento


Botón Clicable - Misión y Plan de Acción


Botón Clicable - Nuestros Datos


Botón Clicable - Nuestras Cuentas


Botón Clicable - Calidad


Botón Clicable - Centro de Documentación


BC-RESPONSABILIDAD SOCIAL


Botón Clicable - Red