Personas Mayores y con Discapacidad

Coas Persoas con discapacidade

3 de decembro, Día Internacional das Persoas con Discapacidade

Intervención social. Av. de Madrid, Lugo. 982 231 613


No día Internacional das Persoas con Discapacidade estamos concienciados co obxetivo de promover o benestar das persoas con discapacidade.

Queres coñecer os nosos proxectos para persoas con discapacidade e/ou movilidade reducida?

Transporte adaptado facilítase ás persoas con discapacidade o desenvolvemento das súas actividades cotiás tales como acudir ao traballo, ao centro de estudo, ao centro de rehabilitación, saír cos seus amigos, asistir a actos culturais, facer unha xestión, etcétera.

Respiro familiar facilítase ás persoas con discapacidade o desenvolvemento das súas actividades cotiás tales como acudir ao traballo, ao centro de estudo, ao centro de rehabilitación, saír cos seus amigos, asistir a actos culturais, facer unha xestión, etcétera.

Os servizos de Teleasistencia domiciliaria, Teleasistencia móbil accesible e Localización de persoas con deterioro cognitivo son actividades orientadas a propiciar a permanencia nos seus fogares de persoas afectadas por unha discapacidade.

Centro de día en Celeiro Cunha oferta especializada na atención terapéutica e asistencial, trabállase para mellorar a autonomía e independencia das persoas con discapacidade, e proporcionan un tempo de respiro ás súas familias e cuidadores habituais. Favorécese pois a súa autonomía e o benestar da contorna familiar, e evítanse institucionalizacións.

Centro de Daño Cerebral en Castro Riberas de Lea especializado na neurorrehabilitación, céntrase na recuperación do sistema nervioso tras unha lesión neurológica (dano cerebral como ictus, accidente cerebrovascular, traumatismo cranioencefálico, anoxia, tumor cerebral, meninxite, encefalopatías, ) ou como consecuencia de parálise cerebral ou dunha enfermidade neurodegenerativa ou neurológica (distrofia muscular, esclerose múltiple, Corea de Huntigton, ataxia)


Queres facerte voluntario/a?

Faite voluntario de Cruz Vermella