Curso de TÉCNICAS DE ANIMACION Y TIEMPO LIBRE - 412046
1. DESCRIPCIÓN
Formar un equipo de voluntarias/os no ámbito do Ocio e tempo libre, dotándoos das habilidades necesarias para levar a cabo unha intervención nas distintas actividades educativas e xuvenís da localidade de Pontevedra que se realizan dende o programa de Cruz Vermella Xuventude
LOCALIDAD (PROVINCIA):
PONTEVEDRA
FECHAS:
26/06/2017 al 29/06/2017
2. DATOS GENERALES
CENTRO QUE CONVOCA:
Asamblea Comarcal Pontevedra
ÁREA:
FORMACIÓN CRUZ ROJA JUVENTUD
DURACIÓN DE HORAS
TEÓRICAS: 20 PRÁCTICAS: 0 EMPRESA:
MODALIDAD:
PRESENCIAL PLAZAS: 12
HORARIO DEL CURSO:
De 09 a 14 horas
FECHA LÍMITE DE MATRICULACIÓN:
23/06/2017
DESTINATARIOS:
Mozas e mozos con idades comprendidas entre 16 e 30 anos, con dispoñibilidade horaria de mañá e interesados en realizar actividade voluntaria dentro do programa de Participación en actividades de ocio e Tempo libre, dando talleres lúdicos na cidade e en parroquias da localidade de Pontevedra.
PRECIO
INTERNO: EXTERNO:
3. CONTACTO
RESPONSABLE DEL CURSO:
BEATRIZ GARCIA LUQUE
EMAIL DE CONTACTO:
mjrf@cruzroja.es
CENTRO DE CRUZ ROJA:
Asamblea Comarcal Pontevedra
TELÉFONO:
986852115 986852115
DOMICILIO:
CALLE PADRE GAITE, 5
CP - LOCALIDAD:
36002 PONTEVEDRA
4. LUGAR DE IMPARTICIÓN

LOCALIZACION NO DISPONIBLE

Asamblea Comarcal Pontevedra
CALLE PADRE GAITE, 5
36002 PONTEVEDRA
Teléfono: 986852115
Correo:
5. OBJETIVOS
Proporcionarlle ao voluntariado de CVX os coñecementos específicos do proxecto de Ocio e Tempo libre. Crear un grupo de traballo que interveña nas distintas actividades que se realizan dende o programa de Cruz Vermella Xuventude. Dar información e asesoramento sobre a metodoloxía de intervención para levar a cabo os talleres.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
O proceso de avaliación do alumnado levarase a cabo por parte dos formadores/as de maneira individual e continua ó longo de todo o curso. Así mesmo, avaliarase o avance do grupo como tal e a cada individuo dentro do mesmo. - Avaliación individual e continua na que se terán en conta a actitude, participación, interese, iniciativa, adaptación ó grupo, etc. - Asistencia: deberán asinar o listaxe de asistencia a diario e asistir ó 80% das horas de formación. - Elaboración dunha planificación de talleres - Cuestionario de avaliación alumnado Para obter o diploma, será necesario finalizar a acción formativa coa correspondente avaliación como APTO/A e realizar un mínimo de 20 horas de actividade voluntaria.
7. TEMARIO
MODULO 1 OCIO E TEMPO LIBRE MODULO 2 DINAMICAS DE GRUPOS MODULO 3 EXPRESION PLASTICA MODULO 4 ANIMACION DEPORTIVA MODULO 5 EXPRESION MUSICAL MODULO 6 PLANIFICACION DE TALLERES
8. REQUISITOS DE ACCESO AL CURSO
Formalizar ficha de inscrición e entregala antes do remate do prazo. Ter superada a entrevista de acollida do Departamento de Voluntariado.
9. CONDICIONES DE MATRICULACIÓN
Realizar a entrevista de acollida de voluntariado de Cruz Roja e firmar o compromiso de realizar actividade voluntaria no programa. Prazo de inscripción: ata o 23 de Xuño de 2017
Curso de TÉCNICAS DE ANIMACION Y TIEMPO LIBRE - 412046
Volver Imprimir Enviar por correo Preinscripción