Lluita contra la pobresa

La lluita contra la pobresa és en aquests moments la principal prioritat de la Creu Roja, oferint un supoprt integral a les famílies en situació de vulnerabilitat i amb una atenció especial a la infància. 

 

Aquesta atenció es desenvolupa a partir de diferents projectes i programes (seleccioni una opció del menú superior per visualitzar el detall): 

Fons d'Ajuda Europea per als més Desfavorits (FEAD)

 • Repartiment d'excedents alimentaris de la Unió Europea a les persones més vulnerables, ja siguin usuàries dels projectes de Creu Roja o derivades a través dels serveis socials dels ajuntaments.
   
  El projecte es desenvolupa a les comarques tarragonines i les Terres de l'Ebre. 
Atenció integral a les persones sense sostre
 • Programa orientat principalment a la reducció de danys i a la reducció de riscos a la qual que s'enfronten les persones sense llar. Amb aquest col·lectiu es porta a terme una intervenció integral que es desenvolupa a través de dos instruments:
  • Unitat d'Emergència Social (UES): eecurs que ofereix una atenció directa assistencial sociosanitària a les persones sense llar, en els indrets on passen la nit. Les sortides tenen lloc habitualment un cop per setmana i les nits més fredes, en el marc del dispositiu de l'Operació Iglú de l'Ajuntament de Tarragona.
  • Centre d'atenció diürna Tomàs Grau: espai d'atenció per a persones sense sostre i en risc d'exclusió social, on s'ofereix un àmbit de socialització a l'usuari i on es proposen alternatives d'oci, a més de serveis com dutxa, perruqueria i bugaderia.
  El projecte es desenvolupa a la ciutat de Tarragona. 
Prevenció de l'exclusió escolar en temps de crisi
 • Programa dirigit a famílies en risc d'exclusió social, amb fills en edat escolar. Amb l'objectiu d'alleugerir la despesa que suposa l'escolarització dels infants, Creu Roja els proporciona material escolar i vestuari, a més de gestionar beques menjador quan s'escau.
   
  El projecte es desenvolupa a les comarques tarragonines i les Terres de l'Ebre. 
Atenció urgent a les necessitats bàsiques
 • Programa que ofereix una atenció integral a les persones en situació de vulnerabilitat, amb atenció en l'àmbit econòmic, social i psicològic (orientació, suport psicosocial, tallers d'economia domèstica, etc.).
   
  Programa finançat pel Ministeri de Sanitat, Serveis socials i Igualtat a través dels ajuts de l'IRPF.
   
  El projecte es desenvolupa a les comarques tarragonines i les Terres de l'Ebre. 
Prevenció a l'exclusió residencial
 • Programa d¿ajuts IRPF des del qual s¿atenen persones en situació de vulnerabilitat que veuen en risc el manteniment del seu habitatge per motius econòmics. Es plantegen accions de: 
  • mediació
  • acompanyament
  • orientació jurídica 

  destinades a aconseguir i mantenir un habitatge de lloguer. Complementàriament s'oferirà suport psicològic i tallers d'economia domèstica, a més de realizar entregues econòmiques per al pagament del lloguer. 

   

  El projecte es desenvolupa a les comarques tarragonines i les Terres de l'Ebre.