OCIO Y TIEMPO LIBRE
Curso de MONITORS/ES D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL - 555742
1. DESCRIPCIÓN
L'objectiu principal d'aquest curs és capacitar als participants per assumir tasques de monitors d'activitats d'educació en el lleure amb infants i joves.
LOCALIDAD (PROVINCIA):
IGUALADA (BARCELONA)
FECHAS:
28/03/2020 al 06/06/2020
2. DATOS GENERALES
CENTRO QUE CONVOCA:
Asamblea Comarcal L`Anoia
ÁREA:
PARTICIPACIÓN
DURACIÓN DE HORAS
TEÓRICAS: 0 PRÁCTICAS: 0 EMPRESA:
MODALIDAD:
PRESENCIAL PLAZAS: 0
HORARIO DEL CURSO:
Disssabtes de 9h a 14h i de 16h a 18:30h, diumenges de 9h a 14h. 6, 7 i 8 d'abril de 9h a 14h i de 16h a 18:30h. 9 d'abril de 9h a 14h. Diumenges 3 i 10 maig de 9h a 16:30h.
FECHA LÍMITE DE MATRICULACIÓN:
07/03/2020
DESTINATARIOS:
Els participants hauran de tenir un mínim de 18 anys i estar interessats en l'educació en el temps del lleure
PRECIO
INTERNO: 225 EXTERNO: 250
3. CONTACTO
RESPONSABLE DEL CURSO:
SONIA CASTELLET SUSAGNA
EMAIL DE CONTACTO:
sonia.castellet@creuroja.org
CENTRO DE CRUZ ROJA:
Asamblea Comarcal L`Anoia
TELÉFONO:
938030789 938030789
DOMICILIO:
CALLE LES COMES
CP - LOCALIDAD:
8700 IGUALADA (BARCELONA)
4. LUGAR DE IMPARTICIÓN
Asamblea Comarcal L`Anoia
CALLE LES COMES
8700 IGUALADA (BARCELONA)
Teléfono: 938030789
Correo:
5. OBJETIVOS
- Obtenir els coneixements pedagògics, organitzatius i tècnics necessaris per dur a terme la tasca específica d'educador/a en el temps de lleure - Poder definir i fonamentar el marc ètic - filosòfic que dóna sentit a l'educació en el lleure. - Interioritzar la pròpia formació, implicant-se en el procés i esdevenint subjectes actius. - Aprofundir les actituds que configuren la personalitat madura. - Dotar d'eines i recursos per a l'organització d'activitats en el lleure educatiu.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
L'avaluació del curs serà de caràcter formativa, Per tant es realitzarà una avaluació de manera continuada durant tot el curs, on es tindrà en compte l'evolució de l'alumne dia a dia, la participació d'aquests tant en les sessions pràctiques com en les teòriques. Al llarg del curs s'elaborarà una carpeta de competències individual de cada alumne així com un treball en grup. També es tindrà en compte el 85% de l'assistència als 3 mòduls del curs. Finalment l'alumne farà unes pràctqiues de 160hores i lliurarà a l'Escola una Memòria de les pràctiques.
7. TEMARIO
MF 1866: ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL (60h) - Sociologia del lleure - Educació en el lleure - Participació - Metodologia de projectes - Anàlisi de la realitat i objectius educatius - Els mitjans educatius 1 - Els mitjans educatius 2 - Preparació de l'avaluació i realització - Avaluació. Mètodes d'avaluació d'activitats de lleure - Memòria d'activitats i marc legal - Educació per la salut - Educació pel desenvolupament MF 1867: PROCESSOS GRUPALS I EDUCATIUS EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL (30h) - Psicologia evolutiva - Infància en risc d'exclusió social - Diversitat - Coeducació i educació no sexista - Tècniques de dinàmica de grups - Resolució de conflictes MF 1868: TÈCNIQUES I RECURSOS D'ANIMACIÓ EN ACTIVITATS DE LLEURE (60h) - Educació ambiental - Activitats en el medi natural - Activitats en el medi natural - Creativitat i tic - Expressió - Psicopedagogia de l¿expressió - Prevenció, seguretat i primers auxilis - Prevenció, seguretat i primers auxilis - Animació amb danses i cançons - Expressió plàstica - Jocs - Exposició de treball en grup i valoració del curs MP 0270: PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS (160h) Període de pràctiques en un Centre de lleure, el termini per a fer les pràctiques és de 2 anys de de l'inici del curs, per tant fins el dia 24/10/2016
8. REQUISITOS DE ACCESO AL CURSO
Tenir 18 anys en el moment de fer la matrícula al curs
9. CONDICIONES DE MATRICULACIÓN
Termini d'inscripció: 7/03/2020
Curso de MONITORS/ES D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL - 555742
Volver Imprimir Enviar por correo Matrícula