Bienvenidos | Benvinguts | Ongi etorri | Benvidos | Benvinguts | Welcome | Bienvenues
CONOCENOS | RED TERRITORIAL | JUVENTUD | SOCIOS | EMPRESAS COLABORADORAS | DONATIVOS | CANAL VOLUNTARIOS | NOTICIAS | TIENDA | DESCARGAS | MAPA WEB | CONTACTAR
Curso de: DESFIBRILACION SEMIAUTOMATICA EXTERNA
Código: 438805
Email de contacto:lydia.garcia@creuroja.org
Oficina: Asamblea Local Sabadell
Dirigido a:Voluntariat Creu Roja
Fecha Inicio: 22-DIC-18
Fecha Final: 22-DIC-18
Fecha Limite Matriculación: 21/12/2018
Hora indicativo: dissabte de 9 a 15h
Número de plazas: 8
Responsable: LYDIA GARCIA MARTINEZ
Hora Teóricas: 1
Hora Prácticas: 5
H. Prácticas Empresa:
Convocado Por: Asamblea Local Sabadell
Lugar de ImparticiónAsamblea Local Sabadell
LugarAsamblea Local Sabadell
Dirección: CAL MARQUES DE COMILLAS 97
Localidad: SABADELL
Código Postal: 8202
Teléfono: 937265555
Objetivos Generales: Capacitar als participants sobre l'us del DEA
Objetivos Específicos: Explicar la cadena de la vida i la importancia dels 5 minuts d'or. Instruir en l'aplicacio de tecniques de Suport Vital Basic i instrumentalitzat segons protocols de referencia vigents. Coneixer el funcionament de l'aparell DEA Posar en coneixement la legislacio aplicable.
Temario: SUPORT VITAL BASIC ( 2 hores) SVB instrumentalitzat de la via aeria Simulacio de practica integrada UTILITZACIO DEA (4 hores) Mort sobtada i significat de la fibril?lacio ventricular Desfibril?lador extern automatic: funcionament i manteniment Algoritme de l'ERC per el DEA Recollida de dades d'un desfibril?lador extern automatic Metode Utstein Problemes etics Simulacio de practica integrada Creu Roja eta reconeguda com a centre de formacio per l'IES i disposa de instructors i monitors acreditats per l'imparticio d'aquesta formacio. Capacitar als participants sobre l'us del DEA
Matrícula
Precio Interno:
Precio Externo:
Requisitos: MAJORS DE 18 ANYS o L?ASSISTENCIA ALS CURSOS ES OBLIGATORIA? Diariament es fara un seguiment de l?assistencia al curs i, si no hi ha un minim d?un 80%, l?alumne perd el dret a ser avaluat i per tant sera considerat NO APTE. o FALTES D?ASSISTENCIA Nomes es consideraran faltes d?assistencia justificades aquelles que siguin per causes de forca major (presentant el corresponent certificat oficial acreditatiu). En cap cas es retornara l?import de la matricula una vegada comencat el curs. En cas de no assistencia (minim al 80% del curs), i en cas de voler apuntar-se una altra vegada al curs, s?haura d?abonar el 100% de l?import de la matricula. Les persones becades que no assisteixin a un minim del 80% del curs perdran la possibilitat de rebre mes beques per a la realitzacio de la formacio.
Condiciones: QUESTIONS PREVIES A L?INICI DEL CURS o MODALITATS D?INSCRIPCIO I PAGAMENT DEL CURS: - Online: Es realitzara la inscripcio i pagament a traves del portal web www.cruzroja.es - Presencial: Nomes per formacions a empreses. TERMINIS DE PAGAMENT El pagament s?haura d?efectuar previament a l?inici del curs. Les inscripcions que no hagin cursat pagament abans del termini establert no comporten reserva de placa. En cas d?impagament detectat despres de l?inici del curs, l?alumne l?haura d?abandonar de forma immediata havent de retornar el material que se li hagi lliurat i sense dret a obtencio de titulacio. o QUAN I COM ES POT ANUL?LAR UN CURS? La Creu Roja es reserva el dret d?anul?lar o ajornar qualsevol activitat formativa que no arribi a un minim de 15 alumnes inscrits i pagats abans del seu inici. En aquest cas es permetra a l?alumne matricular-se en un altre curs posterior o sol?licitar la devolucio de l?import de matricula abans d?un termini maxim de 6 mesos.
Notas: SUPERAR PART TEORICA I LA PART PRACTICA AL FINALITZAR EL CURS o ON I QUAN ES DONEN LES NOTES? Els monitors i monitores NO comunicaran les notes. Les notes s?informaran 7 dies naturals despres de la realitzacio de l?examen. Les notes es facilitaran a l?alumne trucant a la seu de Creu Roja on hagi fet l'examen. HI HA REVISIO D?EXAMEN/S? El mateix dia d?examen es donara data i hora de revisio d?examen. Si l?alumne decideix venir a aquesta, ho haura de comunicar a Informacio, com a molt tard, 48 hores abans de la data. Si l?alumne no ha confirmat assistencia a la revisio, no te dret a la mateixa. o SI ES SUSPEN UN CURS , HI HA RECUPERACIO? A cap activitat formativa hi ha recuperacio, a tots els cursos nomes hi ha una unica convocatoria.