Bienvenidos | Benvinguts | Ongi etorri | Benvidos | Benvinguts | Welcome | Bienvenues
CONOCENOS | RED TERRITORIAL | JUVENTUD | SOCIOS | EMPRESAS COLABORADORAS | DONATIVOS | CANAL VOLUNTARIOS | NOTICIAS | TIENDA | DESCARGAS | MAPA WEB | CONTACTAR
Curso de: DESFIBRILACION SEMIAUTOMATICA EXTERNA
Código: 473791
Email de contacto:lydia.garcia@creuroja.org
Oficina: Asamblea Local Sabadell
Dirigido a:Voluntariat Creu Roja
Fecha Inicio: 09/02/19
Fecha Final: 09/02/19
Fecha Limite Matriculación: 08/02/2019
Hora indicativo: diumenge de 9 a 15h
Número de plazas: 8
Responsable: LYDIA GARCIA MARTINEZ
Hora Teóricas: 1
Hora Prácticas: 5
H. Prácticas Empresa:
Convocado Por: Asamblea Local Sabadell
Lugar de ImparticiónAsamblea Local Sabadell
LugarAsamblea Local Sabadell
Dirección: CAL MARQUÉS DE COMILLAS 97
Localidad: SABADELL
Código Postal: 8202
Teléfono: 937265555
Objetivos Generales: Capacitar als participants sobre l'us del DEA
Objetivos Específicos: Explicar la cadena de la vida i la importància dels 5 minuts d'or. Instruir en l'aplicació de tècniques de Suport Vital Bàsic i instrumentalitzat segons protocols de referència vigents. Conèixer el funcionament de l'aparell DEA Posar en coneixement la legislació aplicable.
Temario: SUPORT VITAL BÀSIC ( 2 hores) SVB instrumentalitzat de la via aèria Simulació de pràctica integrada UTILITZACIÓ DEA (4 hores) Mort sobtada i significat de la fibril·lació ventricular Desfibril·lador extern automàtic: funcionament i manteniment Algoritme de l'ERC per el DEA Recollida de dades d'un desfibril·lador extern automàtic Mètode Utstein Problemes ètics Simulació de pràctica integrada Creu Roja età reconeguda com a centre de formació per l'IES i disposa de instructors i monitors acreditats per l'impartició d'aquesta formació. Capacitar als participants sobre l'ús del DEA
Matrícula
Precio Interno:
Precio Externo:
Requisitos: MAJORS DE 18 ANYS o L¿ASSISTÈNCIA ALS CURSOS ÉS OBLIGATÒRIA? Diàriament es farà un seguiment de l¿assistència al curs i, si no hi ha un mínim d¿un 80%, l¿alumne perd el dret a ser avaluat i per tant serà considerat NO APTE. o FALTES D¿ASSISTÈNCIA Només es consideraran faltes d¿assistència justificades aquelles que siguin per causes de força major (presentant el corresponent certificat oficial acreditatiu). En cap cas es retornarà l¿import de la matrícula una vegada començat el curs. En cas de no assistència (mínim al 80% del curs), i en cas de voler apuntar-se una altra vegada al curs, s¿haurà d¿abonar el 100% de l¿import de la matrícula. Les persones becades que no assisteixin a un mínim del 80% del curs perdran la possibilitat de rebre més beques per a la realització de la formació.
Condiciones: QÜESTIONS PRÈVIES A L¿INICI DEL CURS o MODALITATS D¿INSCRIPCIÓ I PAGAMENT DEL CURS: - Online: Es realitzarà la inscripció i pagament a través del portal web www.cruzroja.es - Presencial: Només per formacions a empreses. TERMINIS DE PAGAMENT El pagament s¿haurà d¿efectuar prèviament a l¿inici del curs. Les inscripcions que no hagin cursat pagament abans del termini establert no comporten reserva de plaça. En cas d¿impagament detectat després de l¿inici del curs, l¿alumne l¿haurà d¿abandonar de forma immediata havent de retornar el material que se li hagi lliurat i sense dret a obtenció de titulació. o QUAN I COM ES POT ANUL·LAR UN CURS? La Creu Roja es reserva el dret d¿anul·lar o ajornar qualsevol activitat formativa que no arribi a un mínim de 15 alumnes inscrits i pagats abans del seu inici. En aquest cas es permetrà a l¿alumne matricular-se en un altre curs posterior o sol·licitar la devolució de l¿import de matrícula abans d¿un termini màxim de 6 mesos.
Notas: SUPERAR PART TEÒRICA I LA PART PRÀCTICA AL FINALITZAR EL CURS o ON I QUAN ES DONEN LES NOTES? Els monitors i monitores NO comunicaran les notes. Les notes s¿informaran 7 dies naturals després de la realització de l¿examen. Les notes es facilitaran a l¿alumne trucant a la seu de Creu Roja on hagi fet l'examen. HI HA REVISIÓ D¿EXAMEN/S? El mateix dia d¿examen es donarà data i hora de revisió d¿examen. Si l¿alumne decideix venir a aquesta, ho haurà de comunicar a Informació, com a molt tard, 48 hores abans de la data. Si l¿alumne no ha confirmat assistència a la revisió, no té dret a la mateixa. o SI ES SUSPEN UN CURS , HI HA RECUPERACIÓ? A cap activitat formativa hi ha recuperació, a tots els cursos només hi ha una única convocatòria.