Bienvenidos | Benvinguts | Ongi etorri | Benvidos | Benvinguts | Welcome | Bienvenues
CONOCENOS | RED TERRITORIAL | JUVENTUD | SOCIOS | EMPRESAS COLABORADORAS | DONATIVOS | CANAL VOLUNTARIOS | NOTICIAS | TIENDA | DESCARGAS | MAPA WEB | CONTACTAR
Curso de: MONITOR TIEMPO LIBRE
Código: 474518
Email de contacto:lydia.garcia@creuroja.org
Oficina: Asamblea Local Sabadell
Dirigido a:Majors de 18 anys.
Fecha Inicio: 15/10/18
Fecha Final: 27/11/18
Fecha Limite Matriculación: 01/10/2018
Hora indicativo: dimarts a divendres en horari de tarda, de 15'30h a 20'30h
Número de plazas: 20
Responsable: LYDIA GARCIA MARTINEZ
Hora Teóricas: 150
Hora Prácticas: 160
H. Prácticas Empresa:
Convocado Por: Asamblea Local Sabadell
Lugar de ImparticiónAsamblea Local Sabadell
LugarAsamblea Local Sabadell
Dirección: CAL MARQUÉS DE COMILLAS 97
Localidad: SABADELL
Código Postal: 8202
Teléfono: 937265555
Objetivos Generales: El Curs de monitor/a d¿activitats d¿educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d¿una organització, per mitjà de l¿aplicació de les tècniques específiques d¿animació grupal, amb una incidència explícita en l¿educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.
Objetivos Específicos: Capacitar als monitors i monitores per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats d¿educació en el lleure dirigides a infants i joves. · Obtenir els coneixements pedagògics, organitzatius i tècnics necessaris per dur a terme la tasca específica d'educador/a en el temps de lleure. · Interioritzar la pròpia formació, implicant-s¿hi i esdevenint subjectes actius del procés d¿aprenentatge. · Aprofundir les capacitats i les competències que ha d¿assolir el monitor/a de lleure. · Dotar d'eines i recursos per a l'organització d'activitats en el lleure educatiu.
Temario: El Curs de monitor/a d¿activitats d¿educació en el lleure infantil i juvenil consta de quatre mòduls dels quals tres són formatius i un de pràctiques: * M1 Activitats d¿educació en el lleure infantil i juvenil, 60 hores * M2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil, 30 hores * M3 Tècniques i recursos d¿animació en activitats de lleure, 60 hores * MP Mòdul de pràctiques professionals no laborals, 160 hores Els mòduls teòrics s¿estructuren en les següents sessions: 1 Sociologia SOCIOLOGIA DEL LLEURE 5h 1 Sociologia EDUCACIÓ EN EL LLEURE 5h 1 Sociologia PARTICIPACIÓ 5h 1 Pedagogia METODOLOGIA DE PROJECTES 5h 1 Pedagogia ANÀLISI DE LA REALITAT I OBJECTIUS EDUCATIUS 5h 1 Pedagogia ELS MITJANS EDUCATIUS 1 5h 1 Pedagogia ELS MITJANS EDUCATIUS 2 5h 1 Pedagogia PREPARACIÓ DE L¿AVALUACIÓ I REALITZACIÓ 5h 1 Pedagogia AVALUACIÓ. Mètodes d'avaluació d'activitats de lleure 5h 1 Salut EDUCACIÓ PER LA SALUT 5h 1 Pedagogia MEMÒRIA D¿ACTIVITATS I MARC LEGAL 5h 1 EpD Educació pel desenvolupament 5h 2 Psicologia PSICOLOGIA EVOLUTIVA 5h 2 Psicologia COEDUCACIÓ I EDUCACIÓ NO SEXISTA 5h 2 Psicologia RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 5h 2 Psicologia DIVERSITAT 5h 2 Psicologia INFÀNCIA EN RISC D¿EXCLUSIÓ SOCIAL 5h 2 Psicologia TÈCNIQUES DE DINÀMICA DE GRUPS 5h 3 Tècniques EXPRESSIÓ 5h 3 Natura ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL 5h 3 Natura ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL 5h 3 Natura EDUCACIÓ AMBIENTAL 5h 3 Tècniques ANIMACIÓ AMB DANSES I CANÇONS 5h 3 Salut PREVENCIÓ, SEGURETAT I PRIMERS AUXILIS 5h 3 Salut PREVENCIÓ, SEGURETAT I PRIMERS AUXILIS 5h 3 Tècniques JOCS 5h 3 Tècniques PSICOPEDAGOGIA DE L¿EXPRESSIÓ 5h 3 Tècniques EXPRESSIÓ PLÀSTICA 5h 3 Tècniques CREATIVITAT I TIC 5h 3 EXPOSICIÓ DE TREBALL EN GRUP I VALORACIÓ DEL CURS 5h
Matrícula
Precio Interno: 200
Precio Externo:
Requisitos: És condició INDISPENSABLE per matricular-se al curs tenir un mínim de 18 anys en el moment de la matriculació i tenir interès en l¿educació en el lleure. Aquest curs està reconegut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i un cop superat tot el procés formatiu dóna dret a obtenir el Diploma i el Carnet de Monitor/a d¿activitats d¿educació en el lleure infantil i juvenil. El Curs de Monitor/a d¿activitats d¿educació en el lleure infantil i juvenil s¿equipararà a la Certificació professional de Dinamització d¿activitats de lleure educatiu infantil i juvenil.
Condiciones: Tenir l'edat mínima demanada abans de començar la formació. Si hi ha alumnes que volen realitzar la formació i tenen més de 18 anys cal que aportin el certificat negatiu del registre de delictes sexuals. Les places són prioritàriament assignades al voluntariat de Creu Roja Sabadell que participa en infància i joventut, tot i ser major de 18 anys.
Notas: Assistència de, com a mínim, el 85% de cada mòdul teòric i 100% de les hores pràctiques. 1. Participació de l¿alumne/a Aquesta participació s¿haurà de valorar, tant per a l¿etapa lectiva com per a l¿etapa de pràctiques, en funció de l¿assistència, que no podrà ser inferior al 85% del total d¿hores. 2. Assimilació dels continguts impartits L¿assimilació dels continguts impartits es valorarà mitjançant treballs, exercicis o proves, duts a terme en l¿etapa lectiva del curs, i mitjançant la memòria de pràctiques. 3. Idoneïtat per a la funció La idoneïtat implica el conjunt d¿aptituds i actituds personals indispensables per complir la tasca com a monitor/a d¿activitats de lleure infantil i juvenil Els instruments d¿avaluació específics del curs són: - Carpeta de competències - Treball en equip