Bienvenidos | Benvinguts | Ongi etorri | Benvidos | Benvinguts | Welcome | Bienvenues
CONOCENOS | RED TERRITORIAL | JUVENTUD | SOCIOS | EMPRESAS COLABORADORAS | DONATIVOS | CANAL VOLUNTARIOS | NOTICIAS | TIENDA | DESCARGAS | MAPA WEB | CONTACTAR
Curso de: Taller Primers Auxilis Nadons i Infants
Código: 495828
Email de contacto:miriam.garciav@creuroja.org
Oficina: Asamblea Local Sabadell
Dirigido a:Personal voluntari de C.Roja interessat en la formació en aquest àmbit
Fecha Inicio: 26/10/19
Fecha Final: 26/10/19
Fecha Limite Matriculación: 25/10/2019
Hora indicativo: Dissabte de 10 a 14h i de 15 a 19h.
Número de plazas: 15
Responsable: MIRIAM GARCIA VILAPLANA
Hora Teóricas: 4
Hora Prácticas: 4
H. Prácticas Empresa:
Convocado Por: Asamblea Local Sabadell
Lugar de ImparticiónAsamblea Local Sabadell
LugarAsamblea Local Sabadell
Dirección: CAL MARQUÉS DE COMILLAS 97
Localidad: 'SABADELL'
Código Postal: 8202
Teléfono: 937265555
Objetivos Generales: Proporcionar als participants els coneixements,habilitats i actituds fonamentals, que els permetin desenvolupar amb seguretat i eficàcia les tècniques de primers auxilis en cas necessari.
Objetivos Específicos: Aprendre a valorar la realitat de l'accidentat i dels diversos accidents. Aprendra a utilizar les tècniques de socorrisme a desenvolupar en cada cas concret. Adquirir les aptituds fonamentals que li permentin exercir amb seguretat i aficàcia, les tècniques de primers auxilis.
Temario: Característiques especials en l'atenció als nens. Cadena de supervivència. Pautes d'actuació davant d'una situació d'emergència: conducta PAS. Parada cardiorrespiratòria en pediatria: causes, consideracions. Valoració : Triangle de valoració pediàtrica. Suport vital Basic. Algoritme universal, adequació per nadons i nens. Seqüència d'actuació. Posició lateral de seguretat. Exploració secundària. Primers auxilis davant de: Obstrucció de la via area per cos estrany. Hemorràgies y xocs. Cremades. Traumatismes. Patologies pediàtriques més freqüents. La farmaciola. Prevenció: conducta AVA.
Matrícula
Precio Interno:
Precio Externo:
Requisitos: Majors de 16 anys
Condiciones: QÜESTIONS PRÈVIES A L¿INICI DEL CURS o MODALITATS D¿INSCRIPCIÓ I PAGAMENT DEL CURS: - Online: Es realitzarà la inscripció i pagament a través del portal web www.cruzroja.es - Presencial: Només per formacions a empreses. TERMINIS DE PAGAMENT El pagament s¿haurà d¿efectuar prèviament a l¿inici del curs. Les inscripcions que no hagin cursat pagament abans del termini establert no comporten reserva de plaça. En cas d¿impagament detectat després de l¿inici del curs, l¿alumne l¿haurà d¿abandonar de forma immediata havent de retornar el material que se li hagi lliurat i sense dret a obtenció de titulació. o QUAN I COM ES POT ANUL·LAR UN CURS? La Creu Roja es reserva el dret d¿anul·lar o ajornar qualsevol activitat formativa que no arribi a un mínim de 15 alumnes inscrits i pagats abans del seu inici. En aquest cas es permetrà a l¿alumne matricular-se en un altre curs posterior o sol·licitar la devolució de l¿import de matrícula abans d¿un termini màxim de 6 mesos.
Notas: QÜESTIONS DURANT EL CURS o L¿ASSISTÈNCIA ALS CURSOS ÉS OBLIGATÒRIA? Diàriament es farà un seguiment de l¿assistència al curs i, si no hi ha un mínim d¿un 80%, l¿alumne perd el dret a ser avaluat i per tant serà considerat NO APTE. o FALTES D¿ASSISTÈNCIA Només es consideraran faltes d¿assistència justificades aquelles que siguin per causes de força major (presentant el corresponent certificat oficial acreditatiu). En cap cas es retornarà l¿import de la matrícula una vegada començat el curs. En cas de no assistència (mínim al 80% del curs), i en cas de voler apuntar-se una altra vegada al curs, s¿haurà d¿abonar el 100% de l¿import de la matrícula. Les persones becades que no assisteixin a un mínim del 80% del curs perdran la possibilitat de rebre més beques per a la realització de la formació.