Bienvenidos | Benvinguts | Ongi etorri | Benvidos | Benvinguts | Welcome | Bienvenues
CONOCENOS | RED TERRITORIAL | JUVENTUD | SOCIOS | EMPRESAS COLABORADORAS | DONATIVOS | CANAL VOLUNTARIOS | NOTICIAS | TIENDA | DESCARGAS | MAPA WEB | CONTACTAR
Curso de: Taller Primers Auxilis Nadons i Infants
Código: 495828
Email de contacto:lydia.garcia@creuroja.org
Oficina: Asamblea Local Sabadell
Dirigido a:Personal voluntari de C.Roja interessat en la formacio en aquest ambit
Fecha Inicio: 26-OCT-19
Fecha Final: 26-OCT-19
Fecha Limite Matriculación: 25/10/2019
Hora indicativo: Dissabte de 10 a 14h i de 15 a 19h
Número de plazas: 15
Responsable: LYDIA GARCIA MARTINEZ
Hora Teóricas: 4
Hora Prácticas: 4
H. Prácticas Empresa:
Convocado Por: Asamblea Local Sabadell
Lugar de ImparticiónAsamblea Local Sabadell
LugarAsamblea Local Sabadell
Dirección: CAL MARQUES DE COMILLAS 97
Localidad: SABADELL
Código Postal: 8202
Teléfono: 937265555
Objetivos Generales: Proporcionar als participants els coneixements,habilitats i actituds fonamentals, que els permetin desenvolupar amb seguretat i eficacia les tecniques de primers auxilis en cas necessari.
Objetivos Específicos: Aprendre a valorar la realitat de l'accidentat i dels diversos accidents. Aprendra a utilizar les tecniques de socorrisme a desenvolupar en cada cas concret. Adquirir les aptituds fonamentals que li permentin exercir amb seguretat i aficacia, les tecniques de primers auxilis.
Temario: Caracteristiques especials en l'atencio als nens. Cadena de supervivencia. Pautes d'actuacio davant d'una situacio d'emergencia: conducta PAS. Parada cardiorrespiratoria en pediatria: causes, consideracions. Valoracio : Triangle de valoracio pediatrica. Suport vital Basic. Algoritme universal, adequacio per nadons i nens. Sequencia d'actuacio. Posicio lateral de seguretat. Exploracio secundaria. Primers auxilis davant de: Obstruccio de la via area per cos estrany. Hemorragies y xocs. Cremades. Traumatismes. Patologies pediatriques mes frequents. La farmaciola. Prevencio: conducta AVA.
Matrícula
Precio Interno:
Precio Externo:
Requisitos: Majors de 16 anys
Condiciones: QUESTIONS PREVIES A L?INICI DEL CURS o MODALITATS D?INSCRIPCIO I PAGAMENT DEL CURS: - Online: Es realitzara la inscripcio i pagament a traves del portal web www.cruzroja.es - Presencial: Nomes per formacions a empreses. TERMINIS DE PAGAMENT El pagament s?haura d?efectuar previament a l?inici del curs. Les inscripcions que no hagin cursat pagament abans del termini establert no comporten reserva de placa. En cas d?impagament detectat despres de l?inici del curs, l?alumne l?haura d?abandonar de forma immediata havent de retornar el material que se li hagi lliurat i sense dret a obtencio de titulacio. o QUAN I COM ES POT ANUL?LAR UN CURS? La Creu Roja es reserva el dret d?anul?lar o ajornar qualsevol activitat formativa que no arribi a un minim de 15 alumnes inscrits i pagats abans del seu inici. En aquest cas es permetra a l?alumne matricular-se en un altre curs posterior o sol?licitar la devolucio de l?import de matricula abans d?un termini maxim de 6 mesos.
Notas: QUESTIONS DURANT EL CURS o L?ASSISTENCIA ALS CURSOS ES OBLIGATORIA? Diariament es fara un seguiment de l?assistencia al curs i, si no hi ha un minim d?un 80%, l?alumne perd el dret a ser avaluat i per tant sera considerat NO APTE. o FALTES D?ASSISTENCIA Nomes es consideraran faltes d?assistencia justificades aquelles que siguin per causes de forca major (presentant el corresponent certificat oficial acreditatiu). En cap cas es retornara l?import de la matricula una vegada comencat el curs. En cas de no assistencia (minim al 80% del curs), i en cas de voler apuntar-se una altra vegada al curs, s?haura d?abonar el 100% de l?import de la matricula. Les persones becades que no assisteixin a un minim del 80% del curs perdran la possibilitat de rebre mes beques per a la realitzacio de la formacio.