Curso de MONITOR/A D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL - 523014
1. DESCRIPCIÓN
El Curs de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara els alumnes per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, per mitjà de l'aplicació de les tècniques específiques d'animació grupal, amb una incidència explícita en l'educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.
LOCALIDAD (PROVINCIA):
TARRAGONA (TARRAGONA)
FECHAS:
26/06/2019 al 23/07/2019
2. DATOS GENERALES
CENTRO QUE CONVOCA:
Asamblea Local Tarragona
ÁREA:
PARTICIPACIÓN
DURACIÓN DE HORAS
TEÓRICAS: 150 PRÁCTICAS: 160 EMPRESA:
MODALIDAD:
SEMIPRESENCIAL PLAZAS: 16
HORARIO DEL CURSO:
- 50 hores on-line. - 100 hores presencials de dilluns a divendres de 16:00 a 21:00 hores, a Creu Roja Tarragona (Av. Andorra, 61). - 160 pràctiques en un centre.
FECHA LÍMITE DE MATRICULACIÓN:
24/06/2019
DESTINATARIOS:
Majors de 18 anys.
PRECIO
INTERNO: 200 EXTERNO: 250
3. CONTACTO
RESPONSABLE DEL CURSO:
MARTA HERNANDEZ COMES
EMAIL DE CONTACTO:
maheco@creuroja.org
CENTRO DE CRUZ ROJA:
Asamblea Local Tarragona
TELÉFONO:
977244769 977244769
DOMICILIO:
AVDA. ANDORRA
CP - LOCALIDAD:
43002 TARRAGONA (TARRAGONA)
4. LUGAR DE IMPARTICIÓN
Asamblea Local Tarragona
AVDA. ANDORRA
43002 TARRAGONA (TARRAGONA)
Teléfono: 977244769
Correo:
e-learning
PLATAFORMA E-LEARNING
El Campus Virtual de CRE permite compartir experiencias, independientemente de la zona territorial de origen de cada persona y hace posible la interacción entre los diferentes colectivos que lo componen (formadores/as, alumnos/as, personal de gestión, ...) sin tener la necesidad de coincidir ni en el espacio, ni en el tiempo.
5. OBJETIVOS
Capacitar als monitors i monitores per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats d'educació en el lleure dirigides a infants i joves. · Obtenir els coneixements pedagògics, organitzatius i tècnics necessaris per dur a terme la tasca específica d'educador/a en el temps de lleure. · Interioritzar la pròpia formació, implicant-s'hi i esdevenint subjectes actius del procés d'aprenentatge. · Aprofundir les capacitats i les competències que ha d'assolir el monitor/a de lleure. · Dotar d'eines i recursos per a l'organització d'activitats en el lleure educatiu.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(x) Assistència de, com a mínim, el 85% de cada mòdul teòric i 100% de les hores pràctiques. (x ) Prova d'avaluació: (x) escrita (x) pràctica. 1. Participació de l'alumne/a: Aquesta participació s'haurà de valorar, tant per a l'etapa lectiva com per a l'etapa de pràctiques, en funció de l'assistència, que no podrà ser inferior al 85% del total d'hores. 2. Assimilació dels continguts impartits: L'assimilació dels continguts impartits es valorarà mitjançant treballs, exercicis o proves, duts a terme en l'etapa lectiva del curs, i mitjançant la memòria de pràctiques. 3. Idoneïtat per a la funció: La idoneïtat implica el conjunt d'aptituds i actituds personals indispensables per complir la tasca com a monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil Els instruments d'avaluació específics del curs són: - Carpeta de competències - Treball en equip
7. TEMARIO
El Curs de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil consta de quatre mòduls dels quals tres són formatius i un de pràctiques: Mòdul formatiu MF1866_2: Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil (60 hores): - Aplicació dels fonaments de l'educació en el lleure infantil i juvenil. - Aplicació de processos educatius i socialitzadors en la infància i la joventut. - Elaboració de projectes en les activitats d'intervenció en el lleure infantil i juvenil. - Elaboració de la proposta d'activitats de lleure infantil i juvenil. - Mètodes d'avaluació d'activitats de lleure. - Estratègies i mètodes d'educació per a la salut. Mòdul formatiu MF1867_2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores): - Aplicació del desenvolupament psicosocial infantil i juvenil en les propostes d'activitats de lleure. - Tècniques d'intervenció educativa en funció de la diversitat individual i grupal. - Tècniques grupals en el desenvolupament d'activitats de lleure infantil i juvenil. Mòdul formatiu MF1868_2: Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure (60 hores): - Valoració dels centres d'interès o eixos d'animació en l'aplicació de les tècniques i recursos d'animació. - Tècniques d'animació, expressió i creativitat. - Tècniques pedagògiques del joc. - Tècniques d'educació ambiental. - Avaluació i prevenció de riscos en activitats mediambientals: seguretat i salubritat. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (160 h)
8. REQUISITOS DE ACCESO AL CURSO
Ser major de 18 anys.
9. CONDICIONES DE MATRICULACIÓN
EL PERÍODE DE MATRICULACIÓ ESTARA OBERT FINS QUE S'ACABIN LES PLACES. LA INSCRIPCIÓ ES DURÀ A TERME A TRAVES DE www.cruzroja.es/formacion. "Buscador de cursos" PER MÈS INFORMACIÓ PODEU CONTACTAR AMB EL CENTRE DE FORMACIÓ DE CREU ROJA A TARRAGONA O PER MAIL: crojafor@cruzroja.es L'ASSISTENCIA ES OBLIGATORIA EL 85% DE CADA MÒDUL TEÒRIC I 100% DE LES HORES PRÀCTICS. UNA VEGADA COMENÇAT EL CURS NO ES RETORNARA L'IMPORT DE LA MATRÍCULA. LA CREU ROJA ES RESERVA EL DRET D'ANUL.LAR O AJORNAR QUALSEVOL ACTIVITAT FORMATIVA QUE NO ARRIBI A UN MÍNIM D'ALUMNES INSCRITS I PAGATS ABANS DEL SEU INICI.
Curso de MONITOR/A D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL - 523014
Volver Imprimir Enviar por correo Matrícula