Coidarse e estar seguro nunca foi tan fácil

Imagen de fondo

Para quen

  • Persoas que queren mellorar o seu benestar
  • Persoas que viven soas
  • Persoas convalecentes de accidente ou operación
  • Persoas con enfermidade crónica
  • Coidadores e coidadoras
  • Mulleres embarazadas

Como funciona

A toma de peso/tensión permite por unha banda facer seguimento preciso do estado e evolución da persoa e por outro os sensores de presenza e apertura monitoran as rutinas diarias 24/365 (alguén que non se levantou á hora habitual, que unha noite vai en exceso ao baño, se non regresa a casa a determinada hora...).

 

Se o sistema identifica unha anomalía que pode constituír unha situación potencial de risco avisa automaticamente ao Centro de Atención de Cruz Vermella sen que sexa necesario pulsar ningún botón.

 

Todas as variables de saúde e rutinas diarias están ao dispor de familiares e/ou persoas coidadoras a través dunha aplicación no móbil.

 

Inclúe ademais un pulsador para que a persoa poida charlar, sentirse acompañada ou avisar se necesita calquera cousa.

 

En caso de emerxencia mobilizamos tanto os recursos persoais coma se servizos médicos, ambulancia, policía, bombeiros..., en caso necesario.

Imagen de fondo

Estas son as modalidades de Cóidate+

Cóidate+ Saúde

Cóidate+ Saúde fomenta o autocoidado grazas ao seguimento proactivo da saúde (tensión, peso…) de forma sinxela, para promover o benestar físico, mental e emocional.

 

Se o sistema detecta algo irregular, sen necesidade de premer o botón, avisa automaticamente o centro de Cruz Vermella para que verifique que ocorre e mobilice, en caso necesario, os servizos de urxencia e familiares ou persoas de contacto.

Qué incluye

Adherencia á medicación

Citas médicas

Seguimento da saúde

Cuídate+ Seguridade

Cóidate+ Seguridade analiza o modelo de vida en función das rutinas diarias (tempo no cuarto, no baño, fóra da casa…) detectando, de forma proactiva, posibles situacións de risco que poidan producirse no domicilio.

 

Se o sistema detecta algo irregular, sen necesidade de premer o botón, avisa automaticamente o centro de Cruz Vermella para que verifique que ocorre e mobilice en caso necesario os servizos de urxencia e familiares ou persoas de contacto.

Qué incluye

Detección e seguimento de situacións de risco

Cuídate+ Integral

Cóidate+ Integral fusiona tanto o autocoidado (Cóidate+ Saúde) como a seguridade (Cóidate+ Seguridade) no domicilio.

 

En ambos os casos, se o sistema detecta algo irregular, sen necesidade de premer o botón, avisa automaticamente o Centro de Cruz Vermella para que verifique que ocorre e mobilice en caso necesario os servizos de urxencia e familiares ou persoas de contacto.

Qué incluye

Adherencia á medicación

Citas médicas

Seguimento da saúde

Detección e seguimento de situacións de risco

Contacto permanente

A calquera hora, todos os días do ano.

Atención inmediata

Ante calquera emerxencia.

Seguimento personalizado

Adaptado ás túas necesidades.

Acceso seguimento para familiares

A través de aplicación no móbil.