Independencia e seguridade para ti, tranquilidade para os teus seres queridos

Imagen de fondo

Para quen

  • Para persoas que saen soas a camiñar ou ao campo
  • Para deportistas
  • Para persoas que queren ser autónomas e independentes
  • Para persoas que poden desorientarse ou perderse
  • Para coidadores e/ou coidadoras de persoas con deterioración cognitiva

Como funciona

Este servizo opera a través dunha aplicación que se instala nun reloxo intelixente (smartwacth).

 

O reloxo envía de forma automática a posición cada 10 minutos, facilitando a localización xeográfica e permitindo configurar alarmas de entrada e saída en áreas de perigo/seguridade así como alarmas de velocidade.

 

O sistema actívase se existe a necesidade de localizar á persoa ou no caso de que o terminal envíe un aviso automático, conectando cos nosos profesionais as 24 horas, os 365 días, facilitando unha resposta e intervención inmediata #ante calquera necesidade ou eventualidade.

 

En caso de emerxencia avisamos a familiares ou persoas de contacto..., así como aos servizos médicos, policía, bombeiros... para unha atención rápida e eficiente grazas aos datos de saúde e persoais facilitados.

Imagen de fondo

Contacto permanente

A calquera hora, todos os días do ano.

Atención inmediata

Ante calquera emerxencia.

Acceso seguimento para familiares.

A través de aplicación no móbil.

Xeolocalización

En caso de caída, accidente, perda...

Zonas de perigo/seguridade

Para coñecer se entra ou sae delas.

Control de velocidade

En caso de aumento por subirse a coche, bus....