Imagen Juventud
COOPERACIÓ INTERNACIONAL

L'escenari humanitari ha canviat considerablement en els darrers anys, no sols com a conseqüència de la creixent complexitat i intensitat de conflictes i desastres, sinó també per l'aparició de nous actors i enfortiment dels sistemes de resposta nacionals i regionals tant del moviment com externs a aquest.

 

Per això, les nostres accions s'emmarcaran en resposta i recuperació primerenca després de desastres i crisis, integrant en la mesura del possible les necessitats a mitjà i llarg termini en salut i aigua i sanejament, reducció del risc davant desastres i seguretat alimentària i mitjans de vida.

 

A la Creu Roja creiem fermament en les respostes integrals des d'una perspectiva de desenvolupament humà que facilitin a les persones, els grups i comunitats a què pertanyen, portar una vida plena que confirmi a les seves necessitats i els seus interessos, fomentant les seves capacitats i autonomia.

 

Creu Roja Cooperació Internacional