Imagen Juventud
SOCORS I EMERGÈNCIES

"Prevenir i alleujar el sofriment de les persones en totes les circumstàncies" és el principi que guia totes les activitats que desenvolupa la Creu Roja.

Intervenció en emergències

Assistència a la població afectada per situacions d'emergència, realitzant-se de forma complementària i coordinada amb les administracions públiques. 

A més, a través del Centre de Coordinació s'assegura 24 hores al dia d'atenció permanent i adequada a l'emergència. 

Serveis preventius

Dispositius de cobertura sociosanitària en actes de risc previsible tant en el medi terrestre com en l'aquàtic.

Serveis de prevenció i socorrisme a les platges

Servei que proporciona la seguretat necessària de les persones que accedeixen a la platja, advertint els riscos, vigilant les zones de perill, intervinent en situacions que provoquen perill a les persones afectades per qualsevol incident. 

Salvament marítim

Intervencions en emergències amb l'objectiu de protegir la vida i la salut de les persones en accidents nàutics i la lluita contra la contaminació marítima. Aquest programa es du a terme en col·laboració amb la Societat Estatal de Salvament Marítim.

Transport sociosanitari

La Creu Roja en el seu paper d'auxiliar dels poders públics col·labora amb l'administració quan els recursos existents no són suficients. El transport sociosanitari de Creu Roja deriva de la pròpia activitat i de la cobertura sanitària d'actes de risc previsible.

Hospital de la Creu Roja

L'hospital de la Creu Roja de Palma és un centre hospitalari de llarga estada amb activitat de cirurgia ambulatòria, de caràcter privat benèfic, que dóna servei a la població de la ciutat de Palma i de la seva àrea d'influència.