Imagen Juventud
INFÀNCIA I JOVENTUT

La Creu Roja Joventut (CRJ) és la secció juvenil de la Creu Roja Espanyola, formada per joves menors de 30 anys.

 

La nostra metodologia es caracteritza pel seu caràcter eminentment educatiu-participatiu, la qual cosa constitueix la base de totes les accions que realitza CRJ en tots aquells camps o àrees en els quals treballa.

 

El component educatiu de la Creu Roja Joventut posa l'accent en la transmissió i educació en valors, en l'adquisició d'hàbits saludables i en el procés d'integració plena de les persones.

Prevenció de Conductes Violentes en Joves

Oferim tallers educatius a joves amb la finalitat de comprendre les raons i funció de la violència per neutralitzar-la i superar-la. Continguts específics; Violència de gènere, Assetjament i violència a través de les TIC, Racisme i Xenofòbia, Violència amb motiu d'orientació i Identitat sexual.

Educació per a la Salut

Oferim tallers educatius a joves i menors, que fomenten l'interès per l'adopció d'hàbits saludables, modificant aquells comportaments perillosos per a la seva salut. Continguts específics; Sexualitat, Drogues, Alimentació, VIH/SIDA i Malalties de transmissió sexual.

Agents Prevenció d'Accidents

Desenvolupam tallers d'educació vial, prevenció d'accidents i primers auxilis en centres educatius, amb la finalitat de conscienciar i reduir els diferents riscos.

Promoció de l'Èxit Escolar
El programa desenvolupa activitats d'acompanyament educatiu i oci a menors en situació de dificultat social. Es complementa amb accions de formació parental.
Infància Hospitalitzada

Dinamitzem les sales de Ciber de Son Llatzer, Són Espases i Manacor. Desenvolupam accions per millorar la qualitat de vida dels nins, adolescents i joves ingressats, incidint en les relacions personals i en la utilització de l'animació i el joc com a factors fonamentals per a la recuperació.

Igualtat de Gènere i Coeducació
S'executen accions de sensibilització per a l'abandó d'estereotips de rol femení i masculí, mantenint i reforçant la igualtat de gènere.
Participació Infantil

El Esplai de CRJ, ofereix activitats d'oci a menors de 6 a 12 anys, mitjançant les quals es treballen valors i la consciència social.

 

Per a més informació o sol·licitud de tallers Joventut_balears@cruzroja.es
Creu Vermella Joventut 971 76 06 94 c/Jordi Vilallonga i Velasco 3 . Palma