Imagen Juventud
Family Links

Restabliment de contacte entre familiars

 

Des de fa més de 20 anys, la Creu Roja Espanyola gestiona el projecte de Reagrupació Familiar que té com a objectiu la protecció familiar i la unificació de les famílies immigrants separades per causes d'índole política i/o econòmica.


A la Creu Roja valoram individualment totes les sol·licituds, tenint en compte la situació i circumstàncies de cada família i prestant especial atenció al seu grau de vulnerabilitat. Així com, proporcionam informació, orientació i acompanyament social, especialment en la fase de reintegració familiar.

 

Una vegada la família reagrupada, realitzam un seguiment a fi de derivar i/o tramitar altres possibles ajudes que facilitin la integració de les persones reagrupades en l'entorn.

Requisits de les persones sol·licitants
  • Haver nascut en un país que no pertanyi a la Unió Europea.
  • Trobar-se en situació regular a Espanya.
Requisits per als familiars sol·licitants
  • Tenir concedit el visat d'entrada a Espanya.
  • Ser familiars de primer grau de la persona sol·licitant: pare, mare, parella o fills/es.
On fer la sol·licitud?
Seu de Creu Roja Balears
Av. Gaspar Bennàssar Arquitecte, 73
971 295 000
Quan fer la sol·licitud?
  • Abans d'iniciar el procés
  • A qualsevol moment del mateix
  • Després de l'arribada de la família

Més informació: http://familylinks.icrc.org