Vés enrere

6 de cada 10 persones ateses per Creu Roja a Balears són dones en situació de vulnerabilitat social

6 de cada 10 persones ateses per Creu Roja a Balears són dones en situació de vulnerabilitat social
06-03-2019

8 de març, Dia Internacional de la Dona

 

 

Les reivindicacions en matèria d'igualtat de gènere i per la defensa dels drets de les dones continuen protagonitzant l'agenda social i política. El 8 de març és una oportunitat per a destacar els assoliments aconseguits en aquest sentit, però també ho és per a recordar la necessitat de posar en marxa al més aviat possible canvis transformadors, enfocaments integrats i noves solucions que trenquin les barreres estructurals que impedeixen aconseguir una igualtat real entre dones i homes.

 

La violència de gènere és la màxima manifestació de la desigualtat de gènere. En l'àmbit del treball, la bretxa salarial i de pensions, la precarització de les condicions laborals, la segregació ocupacional, les dificultats de promoció i sostre de vidre i la major taxa de desocupació, són les principals barreres a les quals s'enfronten les dones pel mer fet de ser-ho. També, la responsabilitat gairebé en exclusiva de les labors domèstiques i de cures, l'escassa representació en llocs de responsabilitat i espais de presa de decisions, així com els majors nivells de pobresa i exclusió social.

 

Les conseqüències de la desigualtat de gènere arriben a Creu Roja cada dia. El 60 per cent de les persones que atén anualment, són dones que arrosseguen alguna o diverses d'aquestes problemàtiques.

 

I així ho mostren les dades recollides en el seu últim Butlletí de Vulnerabilitat presentat el mes de gener passat, en aquesta ocasió centrat en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Gairebé la totalitat de les famílies monoparentals ateses per Creu Roja, estan encapçalades per dones; més del 77 per cent de les dones que estan desocupades manquen de cobertura econòmica; les dones són també majoria entre els qui no poden buscar ocupació per qüestions relacionades amb la cura, són el 100 per cent dels qui indiquen que no tenen amb qui deixar als seus fills i filles i més del 70 per cent dels qui tenen a la seva cura a persones majors o dependents. També, són majoria entre les persones que participen en el programa d'Ajuda Alimentària, així com entre els qui sofreixen pobresa energètica.

 

Davant aquest context, Creu Roja, a través de diferents respostes persegueix reduir, minimitzar o eliminar aquestes situacions de desigualtat i discriminació contribuint a afavorir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en els seus diferents àmbits.

 

Cal destacar que, de les dones ateses des del programa de Dones en dificultat social de Creu Roja, el 21 per cent sofreix violència de gènere, usuàries de ATENPRO (servei telefònic d'atenció i protecció per a víctimes de la violència de gènere, la titularitat del qual pertany al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat i gestiona la Federació Espanyola de Municipis i Províncies).

 

D'altra banda, moltes de les actuacions que duu a terme l'Organització amb dones i nines, porten implícit l'objectiu de fomentar el seu apoderament. Alguns exemples són els grups per a dones víctimes de violència de gènere que afavoreixen la seva recuperació emocional, la superació de la violència soferta i la construcció de xarxes sòlides de suport mutu. També es treballa amb dones migrants amb l'objectiu que potenciïn la construcció de xarxes i obtinguin eines per al lliure exercici dels seus drets. Unes altres d'aquestes activitats amb dones són tallers d'autodefensa, d'autocura i sexualitat, formacions en igualtat d'oportunitats i prevenció de violències masclistes i activitats d'oci i expressió d'emocions d'una forma lúdica.

 

També, es treballa des de la millora de les competències personals i professionals d'aquestes dones amb la finalitat d'augmentar la seva ocupabilitat. El 2018, 701 dones van participar en diferents projectes de formació i ocupació de Creu Roja, aconseguint la inserció laboral del 51 per cent, i a més el 24 per cent es va formar professionalment. L'ocupació no només obre oportunitats laborals, també comporta canvis importants per a moltes d'elles, com, per exemple, poder sortir d'una situació de violència o aconseguir uns papers que et permeten començar amb un projecte de vida.

 

En aquest sentit, `Dones amb poder, Dones apoderades" és el lema triat per la nova campanya de Creu Roja Joventut. Amb aquesta iniciativa es pretén impulsar la igualtat de gènere a través de l'apoderament de les dones, de tal manera que comencin a aconseguir el control de les seves decisions, capacitats, habilitats i, en definitiva, sobre les seves pròpies vides, per a aconseguir una societat més equitativa. No podem superar la desigualtat de gènere sense l'apoderament de les dones i sense dones amb poder.

 

Creu Roja impulsa diferents accions perquè la perspectiva de gènere estigui present en la seva política organitzacional i en els seus programes i projectes. Per a afermar internament aquest compromís, el Comitè Nacional va aprovar en 2018 una Estratègia de Gènere i d'aquesta manera promou que totes les àrees de l'Organització actuïn per la igualtat real entre dones i homes.