Imagen Juventud
OCUPACIÓ

A més de ser un dret universal, la feina és una de les principals vies d'integració social. Actualment, una feina és molt més que un mitjà per obtenir ingressos; és la manera que tenim la gran majoria de les persones d'aconseguir la nostra autonomia econòmica. La manca de feina o la precarietat laboral tenen conseqüències que van més enllà de l'economia domèstica: mitjançant la feina, una persona també participa en els processos socials, polítics, culturals...; en definitiva, contribueix al desenvolupament econòmic i social alhora que es beneficia d'aquest. 

Programes d'informació, orientació i acompanyament laboral

Aquests programes tenen l'objectiu d'oferir les eines bàsiques referents a la recerca activa de feina.  

L'orientació suposa l'eix conductor de tot l'itinerari d'inserció i contribueix, de forma fonamental, a fer front a una gran part d'obstacles i limitacions que les persones grans troben en el seu procés d'integració sociolaboral. Es tracta d'un procés d'assessorament i acompanyament personalitzat en la definició de l'objectiu professional de cada participant i de quins són els passos a seguir per a la seva consecució. L'orientació vincula el recorregut de la persona cap a la seva integració sociolaboral i deu estar present al llarg de tot l'itinerari. 

 

El procés d'orientació contempla les següents accions:

 

  • Informació sociolaboral. 
  • Orientació professional. 
  • Desenvolupament de competències.
  • Espais de recerca de feina. 
Itineraris integrals d'accés a la feina per a persones de difícil inserció

Plantegen una intervenció més intensa des dels itineraris personalitzats d'inserció, treballant des d'una perspectiva integral, els aspectes principals de l'orientació laboral, experiència professional, interessos formatius, competències professionals. En funció de les seves necessitats concretes les persones participen en la següent oferta: 

 

  • Orientació laboral: suport en la definició i consecució dels objectius professionals. 
  • Formació: cursos de captació professional (atenció a persones, sector de serveis i industrial, motivació, idiomes, treball en grup, responsabilitat). 
  • Intermediació: preselecció de persones amb un perfil individual i laboral que encaixi amb els requisits de les ofertes enviades per l'empresa. 
  • Seguiment: es facilita a les empreses i als treballadors l'adaptació en el seu lloc de treball.