Imagen Juventud
LLUITA CONTRA LA POBRESA

Més enllà de l'exclusió social que sofreixen els col·lectius vulnerables als quals ens dirigim, l'exclusió social té una dimensió territorial. La nostra xarxa es constitueix com a referent tant per la població general en situació de precarietat com per a col·lectius especialment vulnerables com són les persones sense llar, drogodependents, població reclusa, etc. 

Unitat mòbil d'emergència social (UES)

Atenció immediata orientada a detectar a persones sense llar, realitzar una intervenció orientada a la disminució de riscos, repartiment de kits, begudes calentes i entrepans, i treballar el canvi personal perquè accedeixin a recursos d'atenció a persones sense llar. 

Housing First

Housing First, es basa en proveir d'un habitatge digne a persones sense llar, i a partir d'allà, poder treballar de manera conjunta i consensuada les problemàtiques i situacions, personals, sanitàries o de qualsevol altra índole que dificulten un procés de reinserció social per aquestes persones. 

Atenció a drogodependents

Continua existint un percentatge molt elevat de drogodependents amb molts anys de consum i  un alt grau de vulnerabilitat física, psíquica i social, que requereix d'una atenció intensa, integral, plural i diversificada. L'evolució social de la situació, exigeix la contínua adaptació dels recursos i estratègies d'intervenció i prevenció. 

 

Els projectes que es duen a terme són d'atenció a la població reclusa drogodependent i, atenció i dispensació de metadona a usuaris per personal especialitzat a través de la Unitat Mòbil de Metadona (Metabús).

Atenció a la població reclusa

Creu Roja tracta d'aconseguir la reeducació i reinserció de presos i preses, contribuint al seu desenvolupament personal i a la millora de la seva convivència en presó amb projectes com per exemple: guarderia vis a vis, ocupació de l'oci i reinserció, feines en benefici de la comunitat, pisos de reinserció, atenció a drogodependents en institucions penitenciàries i atenció als nins que viuen en les unitats de mares en els centres penitenciaris. 

Ajudes d'emergència social

La nostra xarxa es constitueix com a referent per la població general on sol·licitar suport social davant situacions de vulnerabilitat social. S'ofereix: informació i orientació sobre serveis socials, atenció personal, acompanyament, gestió d'ajudes d'emergència com aliments, productes d'higiene, roba, material escolar, etc.