Imagen Juventud
SALUT

La promoció de la salut és el conjunt d'estratègies encaminades a l'adquisició d'un estil de vida saludable en la població en general, així com en aquells col·lectius amb una vulnerabilitat específica, en particular. La Creu Roja du a terme accions enfocades a la promoció de la salut, donant preferència a la prevenció de malalties i accidents, i a la promoció d'hàbits saludables.