Imagen Juventud
DISCAPACITAT

El nostre objectiu és facilitar una major i millor accessibilitat en les activitats quotidianes, evitar l'aïllament fomentant així la confiança en l'autonomia personal i la integració en l'entorn, són els objectius de Creu Roja en el treball amb les persones afectades per discapacitats físiques, psíquiques i sensorials. 

Teleassistència

Amb només polsar un botó et donarem  resposta immediata a les situacions d'emergència en la llar, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, mobilitzant els recursos necessaris Web Teleassistència

També t'oferim teleassistència mòbil per que puguis sortir de ca teva amb tota la tranquil·litat, videoatenció i servici de localització de persones.

Ajuda a domicili bàsica (repartiment de menjar)

Està destinat a atendre les necessitats bàsiques de les persones grans i persones amb discapacitat que planteja el seu entorn domèstic, mitjançant la prestació de repartiment de menús elaborats a domicili. 

Ajuda a domicili complementaria

Aquest projecte pretén alleujar l'aïllament que sofreixen moltes persones grans i gent amb discapacitat. Les actuacions dels voluntaris i les voluntàries inclouen la realització de gestions, compres i petites reparacions domèstiques, quan els usuaris no puguin realitzar-les per si mateixos, així com la companyia en el domicili, el foment d'aficions personals, els acompanyaments en sortides i la realització d'activitats d'oci. 

Ajudes tècniques

Préstec d'ajudes tècniques (crosses, cadires de rodes, llits articulats...), dirigit a incrementar el grau d'autonomia dels usuaris i el suport a cuidadors. Cura i manteniment dels mateixos i informació i assessorament sobre l'ús del material al usuari i/o familiars.

Transport adaptat

Permet a les persones amb problemes de mobilitat que no poden utilitzar el transport públic, que es puguin desplaçar fora del domicili per realitzar activitats quotidianes o gestions ocasionals, efectuant trasllats a centres de rehabilitació i centres de dia. També es faciliten desplaçaments esporàdics per visitar al metge, activitats d'oci, etc.

Transport escolar adaptat

Servei que permet el trasllat a les escoles dels nins i nines amb problemes de mobilitat.

Suport a cuidadors no professionals

Oferim als cuidadors i familiars amb persones dependents a càrrec seu, un suport especialitzat dirigit a reduir l'impacte que la dependència genera sobre la família i a optimitzar l'ajuda i les cures que proporcionen al malalt. El projecte proporciona un temps de descans al cuidador i li ofereix la informació i el suport psico-emocional que precisi, tant a escala individual com familiar o interfamiliar. Les actuacions abasten la substitució de familiars, grups de suport, formacions, etc. Web cuidadors

Excursions adaptades

Acompanyam d'excursió a qualsevol lloc de Mallorca a persones amb mobilitat reduïda gracies a la cadira adaptada Joëlette.

Atenció a persones amb discapacitat a les platges

Permet solucionar les dificultats d'accés a les platges així com gaudir del bany a persones amb mobilitat reduïda o usuaris de cadires de rodes mitjançant cadires amfíbies