Imagen Juventud
MEDI AMBIENT

La nostra missió és protegir el medi ambient mitjançant accions formatives, educatives i de capacitació, adreçades a reduir l'exclusió social i millorar la qualitat de vida de les persones vulnerables. Treballem per sensibilitzar i educar la població donant pautes per millorar l'entorn.

Educació i sensibilització ambiental

Accions dirigides a informar, sensibilitzar i educar a la població sobre els riscos ambientals donant pautes de millora en el seu entorn més proper.

Natura per a tothom. Rutes terapèutiques

Joves i adults, amb diferents graus i tipologia de discapacitat i/o en situació de vulnerabilitat, poden participar en aquest projecte terapèutic que té com a objectiu promoure la integració social i la salut física i psicològica de les persones mitjançant activitats a la natura. Entenent aquesta com una eina educativa i socialitzadora que afavoreix la rehabilitació, formació, integració i participació activa en la societat d'aquests col·lectius.

Excursions adaptades

Acompanyem d'excursió a qualsevol lloc de Mallorca a persones amb mobilitat reduïda, gràcies a la cadira adaptada Joëlette.

Sembrant salut

Aprofitem les propietats dels horts urbans per desenvolupar un programa d'educació i sensibilització ambiental amb col·lectius en situació i/o risc d'exclusió social. A través de tallers i sessions, ells mateixos es converteixen en promotors dels valors ambientals de sostenibilitat en els seus cercles socials. Paral·lelament , han pogut experimentar les millores en la salut física i emocional que suposa el manteniment dels horts ecològics.

Qualitat ambiental

Realitzem projectes interns que vetllen per la reducció de l'impacte negatiu que genera la mateixa activitat de la Institució implantant sistemes de gestió ambiental ISO 14.001 en diversos programes, desenvolupant plans de mobilitat, sensibilitzant treballadors i voluntaris sobre la seva empremta ecològica, entre altres coses.