Cruz Roja Española | Teleasistencia
Teleasistencia domiciliaria
Teleasistencia domiciliaria, un m�is na familia
¿Que é? O Servizo de teleasistencia é un servizo preventivo de axuda as persoas que por motivos de discapacidade, illamento social, idade avanzada, enfermidade, ou situación de risco psicosocial ou físico, precisan dunha atención continuada.
 
 
¿A quen se dirixe? O Servizo de teleasistencia está dirixido a persoas con discpacidade, illamento social, idade avanzada, enfermidade, ou situación de risco psicosocial ou físico, que nun momento dado poidan ter unha crise ou agravamento da súa enfermidade.
 
 
¿Qué facemos? Vostede só terá que pulsar un botón e nós darémoslle resposta inmediata ás situacións de emerxencia no fogar, 24 horas ao día e 365 días ao ano, mobilizando os recursos necesarios para darlles solución ás situacións de emerxencia.
 
 
 

 
Pídenos máis información
SE O PREFIRES NÓS
CONTACTAMOS CONTIGO
CONTACTAMOS CONTIGO
¡SOLICITAO XA!