Cruz Roja Española | Teleasistencia
Teleasistencia Vídeo Atención
Programa de Vídeo Atención
¿Que é? O Servizo de Vídeo Atención ten como finalidade previr a deterioración cognitiva asociada á idade e/ou manter as capacidades físicas, cognitivas e relacionais das persoas maiores, co apoio das novas tecnoloxías.
 
 
¿A quen se dirixe? O Servizo de Vídeo Atención está dirixido a persoas de idade avanzada e/ou con problemas de mobilidade ou illamento, as cales teñen deterioración cognitiva leve.
 
 
¿Qué facemos? Despois de valorar o grao de deterioración cognitiva de cada persoa, Cruz Vermella Española planificará unha serie de sesións de estimulación cognitiva, que se programarán no día e horario acordado entre a persoa maior e a persoa voluntaria.
 
 
 

 
PÍDENOS MÁIS INFORMACIÓN
SE O PREFIRES NÓS
CONTACTAMOS CONTIGO
CONTACTAMOS CONTIGO
¡SOLICITAO XA!